Andmekaitsetingimused

SMUSH veebikeskkonna isikuandmete vastutav töötleja on Ceira Investments OÜ (registrikood 14584074) asukohaga Renne tee 6, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa, 46202, tel. 55677766, info@smush.ee

Isikuandmete töötlemine

Töötleme järgnevaid isikuandmeid:

 • nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja IP aadress;
 • ostjate pangaandmed (panga nimi ja arvelduskonto number);
 • kaupade maksumus ning maksetega seotud andmed, näiteks ostu kuupäev, kauba nimetus ja kogus.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • e-poe toimimise eesmärgil. Kliendi müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tellimuste haldamiseks, tellimuste kohaletoimetamiseks ning klienditoe pakkumiseks;
 • e-poega seonduvate teadete edastamise eesmärgil;
 • uudiskirjade edastamiseks;
 • toodete reklaamimiseks;
 • toodete arendamiseks ja turustamiseks kasutatavate uuringute läbiviimiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine on kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Isikuandmete edastamine

 • Nimi, telefoninumber ning e-maili aadress edastatakse veebikeskkonna töötajatele tellimuste täitmiseks ning ostuajaloo ja muu informatsiooni klienditoe töötajatele kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Avaldame isikuandmetele juurdepääsu vastava juriidilise kohustuse korral ametiasutustele ja järelevalveasutustele.
 • Isikuandmeid edastatakse Google Analytics keskkonda parima ostukogemuse loomise eesmärgil.
 • Edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete säilitamine

 • Vaidluste ja maksetega seotud isikuandmed säilitatakse kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud müügilepingutes kajastuvad isikuandmed säilitame 3 aastat pärast müügilepingu sooritamist. 3 aasta möödudes kustutatakse isikuandmed jäädavalt.

Isikuandmete rikkumine

Palun võtke meiega koheselt ühendust isikuandmete rikkumisest või sellega seonduvast ohust aadressil info@smush.ee.

Isikuandmete turvalisus

 • Isikuandmeid hoiustatakse SiteGround serverites, kus kõik serverit kasutavad uusimaid turvameetmeid.
 • Isikuandmete piiratud juurdepääs on tagatud SMUSH volitatud töötajatele, kes saavad isikuandmetega tutvuda klienditoe või tellimustega seotud ülesannete täitmiseks.

Isikuandmetega seonduvad õigused

Teil on oma isikuandmetega seonduvalt järgmised õigused:

 • Isikuandmetega tutvumise ja parandamise õigus;
 • õigus võtta tagasi isikuandmetega töötlemise nõusolek;
 • õigus isikuandmete kustutamisele;
 • õigus isikuandmete töötlemise piiramisele;
 • õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Isikuandmetega tutvumiseks, nende parandamiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks, kustutamiseks või töötlemise piiramiseks palun võtke ühendust vastava taotlusega e-posti aadressil info@smush.ee.

Küpsiste kasutamine smush.ee veebikeskkonnas

Kasutame oma veebilehel “küpsiseid”, millega nõustute, kui meie veebilehte kasutate. Kasutame “küpsiseid” järgnevaks:

 • veebilehe funktsionaalsuse võimaldamiseks, milleta poleks võimalik klientidele meie poolt pakutavaid teenuseid pakkuda;
 • andmete kogumiseks, kuidas kasutaja veebilehte kasutab. Neid “küpsiseid” kogutakse ainult statistilistel eesmärkidel ja veebilehe parendamiseks.

Kõik kogutud “küpsised” on anonüümsed ja ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat informatsiooni.